Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för metall och träslöjd åk 7-8, Söderskolan Falkenberg.

Skapad 2012-10-14 13:39 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor. Under terminen kommer vi att arbeta individuellt och i grupp med planering och genomförande av egna arbeten. Grundidén en fotpall, gärna med flera användningsområden t. ex förvaring.
Grundskola 7 – 8 Slöjd
Under terminen kommer vi att arbeta individuellt med två arbetsområden tema förvaring samt en designuppgift.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska göra ett arbete från planering till färdig produkt. Du ska dokumentera din planering, arbetsprocess och värdering. Arbetet skall genomföras självständigt eller i samarbete med stöd av erforderlig handledning.

 • Förmågan att strukturera och planera ditt arbete.
 • Rita/skissa två eller tredimensionellt samt föra loggbok  gärna med IPad/dator för en framtida värdering av arbetet.
 • Använda för slöjden specifika begrepp på verktyg och tekniker med sina riktiga namn.
 • Använda handverktyg och enklare maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Formge och framställa föremål i olika material utifrån instruktioner. Idéutveckling och problemlösning.
 • Motivera, analysera och värdera den egna arbetsprestationen.
 • Samarbete.

Bedömning - vad och hur

 • Hur du använder tiden på lektionerna samt med vilken initiativförmåga du tar dig an arbetsuppgiften.
 • Kreativitet och problemlösning.
 • Hur du motiverar, visar och förklarar ställningstagande före och under arbetets gång t.ex med ritning, mall, bilder m.m.
 • Hur du tar dig an instruktioner, muntliga, i text, i bild eller film och hur du omsätter dessa i praktiskt arbete.
 • Verktygshantering.
 • Förmågan att arbeta enskilt och i grupp.
 • Färdigställande av arbetet.
 • Dokumentation under tillverkningens gång samt utvärdering efter slutförandet av processen, gärna med datorn t.ex. i en bildpresentation

Undervisning och arbetsformer

Undervisning kommer att bedrivas i följande former.

 • Praktiska och teoretiska genomgångar.
 • Säkerhetsinstruktioner på maskiner och verktyg.
 • Värdering av arbetsinsats och formgivit föremål efter avslutat arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: