Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa och tjuren Åk 6

Skapad 2012-10-15 16:40 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Ett arbete för att öka förmågan att se samband mellan förutsättningar och hållbara utvecklingsmöjligheter för människor, natur och djur i miljöer/klimat som du kommer att besöka på resan runt i världen. Du får lösa givna uppgifter som har till syfte att öka fårmågan att; söka information, använda begrepp, komunicera,analysera samt ge dig en egenuppfattning om saker och ting(metakognetiv förmåga)
Grundskola 6 Geografi Bild Svenska Engelska
Hur det att är att leva och arbeta i olika delar i Europa. Vilka förutsättningar i natur och klimat det finns i olika delar i Europa. . Se likheter och skillnader mellan olika delar i Europa. Kulturella historiska influenser och politiska sammansättningar samt turisma och miljöförutsättningar i olika delar i Europa

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Du kommer att arbeta med svenska, geografi, samhällskunskap och bild. Ett delmoment skrivs på engelska.

Syfte - övergripande mål

Du ska lära sig om de olika världsdelarna och sedan konsentrera dig på Europa. och dess naturtyper, kultur och kunna beskriva det med egna ord i en berättande text.

Innehåll

Vi jobbar med olika regioner i Europa utifrån läroboken och ett arbetshäfte för varje region. Vi ser på filmer om Europa tex. Geografens testamente Europa. Vi jämför länderna och ser likheter och skillnader.

 

Konkretisering av mål

Du ska lära dig att med kartans hjälp kunna läsa av hur naturen och klimatet är runt om i Europa. Du ska skriva faktatext med hela mening och använda skrivreglerna. Du ska lära dig om hur de olika länderna har påverkats av förändeingar tid. Du ska använda det engelska språket och skriva ett brev. Du ska kunna använda olika tekniker när du framställer dina bilder.

Arbetsform - Entreprenöriellt lärande - Estetiska lärprocesser

Du kommer att få söka information genom böcker, och nätet. Sammanställa i dokument, välja bilder som kompletter din tex. Måla kartor och bilder om du hinner till fördjupning i området.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du löser de olika uppgifterna och om du följer de instruktioner du får. Jag kommer även att bedöma hur du använder dig av de skrivregler vi har tränat under mellanstadiet. och hur du varierar ditt språk beroende på mottagaren t ex brev, faktatexter och berättelser I bild kommer jag att bedöma hur du löser dina bilduppgifter och vilka tekniker du använder. Det kommer att bli ett skriftligt prov 

Dokumentation

Du kommer att samla ditt arbete på classroom samt i ett arbete kring turistmål i Europa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv En Bl Ge
Europa runt

Grundläggande
Du behöver vuxet stöd. Har visat att du kan om du får ledande frågor.
Något utvecklad
Du har visat att du kan arbeta självständigt med enklare uppgifter.
Utvecklad
Du har visat att du kan arbeta självständigt.
Väl utvecklad
Du har visat att du kan arbeta självständigt och tar egna initiativ till fördjupade kunskaper.
Svenska - skriva
Du skriver kortfattat och väver in något avden kunskap du fått reda på i faktaböckerna Du använder någora av de skrivregler som vi har tränat under mellanstadiet.
Du skriver texter där du väver in viss fakta om landet. Du använder i stort sett de vanligaste skrivreglerna.
Du skriver för det mesta målande och väver in faktakunskaperna i din berättande text. Du använder de flesta skrivregler.
Du beskriver målande om länderna och dess kultur. Du visar att du har förståt faktatexterna genom att du väver in den i den berättande text..Du använder alla skrivregler och delar in dina texter i stycken.
Geografi
Du har lite kunskap om länderna du besöker. Du kan med stöd återberätta fåordigt dess kultur eller seder. Du behöver stöd att hitta och orientera dig i kartboken.
Du har viss kunskap om länderna du besöker och kan markera ut var i världen de finns. Du kan orientera dig med hjälp av kartboken och kan hjälpligt söka i de tematiska kartorna.
Du vet skillanden mellan topografiska och tematiska kartor och kan söka fakta genom dessa. Du har en god förståelse av de olika världsdelarna och dess natur. Du kan berätta skillnader mellan några av de olika naturtyperna i världen.
Du kan med mycket god förståelse namnge de olika världsdelarna, några länder i dessa, städer, floder och även namnge de olika världshaven. Du kan förklara hur naturen skiljer sig i de olika världsdelarna och kan namnge olika naturtyper och klimatförhållander i världen och hur de påverkas av människan.
Samhällskunskap
Du kan fåordigt och med stöd förklara hur de olika samhällena är uppbyggda och förklara skillander mellan olika länder.
Du har viss förståelse för hur de olika länderna är styrda och uppbyggda. Du vet hur det kommer sig att det talas många olika språk i vissa länder. Du har viss förståelse för människans olika levnadsförhållanden i världen.
Du har en god förståelse av hur koloniseringen kom till och hur detta har påverkat många länder i världen. Du kan förklara olika styren i världens länder och förstår vilka konsekvenser det får för ländernas befolkning.
Du har mycket god förståelse hur koloniseringen har påverkat de olika världsdelarna och kan förklara de olika ländernas statsskick. Du har mycket god insikt i hur människor har påverkats under historiens gång.
Engelska
Du behöver stöd och hjälp att skriva ett brev och har sskrivhjälpför i att formulera dig i text.
Du kan med viss hjälp/lärare, lexikon, lösa uppgiften på en enkel nivå. Du har en del språkliga fel i texten.
Du kan skriva med flyt ett brev där du även använder ord du inte är bekant med. Du har få språkliga fel i texten.
Du skriver med stort flyt och varierat språk ett brev där du beskriver landet du besöker. Du har en god meningsbyggnad och en bra stavning.
Bild
Du behöver stöd och hjälp i bilduppgifterna.
Du kan göra bilduppgifterna utifrån en instruktion. Du kan med viss hjälp använda bilder från datorn och klistra in i din text.
Du använder några av de tekniker du har lärt dig och löser bilduppgifterna på ett självständigt sätt. Du kan redigera bilder i din text.
Du löser bilduppgifterna på ett personligt sätt och visar din kunskap genom att använda flera olika tekniker. Du varierar text och bild så att de kompletterar varandra.
Ansvar
Du behöver stöd för att ta ansvar för att följa planeringen utan behöver stöd och hjälp för att veta vad och hur du ska göra uppgiferna varje vecka. Du behöver hjälp att hålla ordning på dina bilder och uppgifter.
Du följer planeringen och löser de flesta uppgifter självständigt. Du håller oftast ordning på dina bilder och uppgifter och förvarar allt i din mapp.
Du följer planeringen och löser uppgifterna på ett självständigt och personligt sätt. Du har allt samlat i din mapp.
Du arbetar självständigt och löser uppgifterna på ett personligt och engagerat sätt. Du planerar alltid dina uppgifter och utmanar dig själv i din utveckling. Du tar ett stort ansvar för ditt lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: