Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Syror och Baser år 8

Skapad 2012-10-16 11:00 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 Kemi

Innehåll

SYFTE

Målet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om:

Du ska kunna redogöra för:
-några indikatorer och deras egenskaper.
-pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning.
-några syror och baser egenskaper.
-några vanliga syror och baser, och deras egenskaper och vad de används till.
-försurningens orsaker, effekter och åtgårder som minskar försurningens skador.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
    Ke
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke

Matriser

Ke
Syror och Baser del 1 år 8

Syror och Baser

Bör förbättras
E
C
A
Kunskaper
Bör förbättra sina grundläggande kunskaper och hur man använder dem.
Har till viss del använt de begrepp och teorier från kemin i texter, vid diskussion som till viss del sker med underbyggda resonemang.
Har förklarat detta med relativt god användning av kemins begrepp och teorier. För diskussioner som är relativt väl underbyggda.
Har mycket goda kunskaper. Visar detta genom att förklara och visa på samband med god användning av kemins begrepp och teorier. För diskussioner som är välutvecklade och väl underbyggda.
Undersökningar
Bör förbättra genomförandet av undersökningar utifrån givna planeringar.
Kan genomföra undersökningar efter givna planeringar och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar. Kan använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Kan jämföra resultat med frågeställning och dra enkla slutsatser.
Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar. Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra resultat med frågeställning och drar utvecklade slutsatser.
Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar. Använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra resultat med frågeställning och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till teorier.
Dokumentation
Bör förbättra sin dokumentation.
Gör enkla dokumentationer som innehåller tabeller, diagram, bilder i skriftliga rapporter.
Gör utvecklade dokumentationer som innehåller tabeller, diagram, bilder i skriftliga rapporter.
Gör välutvecklade dokumentationer som innehåller tabeller, diagram, bilder i skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: