Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planerng Matematik - HT åk.3

Skapad 2012-10-16 17:40 i Slöingeskolan Falkenberg
Prima Matematik Slöingeskolan, Falkenberg
Grundskola 3 Matematik NO (år 1-3)
Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - Vad och hur

Vad


                

 • Din förmåga att dela upp tal (i det avsedda talområdet).
 • Din förmåga att räkna multiplikation (tabeller, 2, 4, 5, 10, 3, 6).
 • Din förmåga att räkna division(dela med 2, 4, 5, 10, 3, 6).
 • Din kunskap kring sambandet mellan multiplikation och division.
 • Din kännedom/kunskap kring matematisk historia gällande siffrans ursprung samt kring några andra talsystem än vårt eget ( Romerska, Babyloniska, Egyptiska eller Mayakulturens talsystem.
 • Din förmåga att räkna addition med hjälp av huvudräkning
 • Din förmåga att räkna subtraktion med hjälp huvudräkning.
 • Din förmåga att räkna addition och subtraktion med hjälp av algoritm.
 • Din kännedom om sannolikhet i slumpmässiga försök.
 • Din förmåga att jämföra, uppskatta samt mäta omkrets.

 

 

   

        

 

     
  Hur

Bedömmningen grundar sig på iaktagelser, diagnoser, mattetest, samtal (enskilt och i grupp). Bedömmningen görs i matrisen. Eleven kommer att få utvärdera sitt arbete samt erhållen kunskap.
Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Prima Matematik, samt med en hel del praktiskt material. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser. Du kommer att få undervisning om:
       

 • dela upp tal på olika sätt
 • multiplikation och division med 2 och 4
 • Multiplikation och division med 5 och 10.
 • multiplikation och division med 3 och 6.
 • sambandet mellan multiplikation och division.
 • Mattematikens historia.
 • Naturliga tal (0, ,1, 2, 3, 4, 5...)
 • Olika talsystem bla Egyptiska, Babyloniska, Maya och det Romerska talsystemet.
 • Addition med uppställning och växling.
 • Huvudräkning addition och subtraktion.
 • Olika sätt att beskriva en matematisk händelse
 • undersöka sannolikhet i slumpmässsiga försök.
 • Statistik, tolka och presentera information i tabeller och diagram
 • Klockan analogt och digitalt.
 • jämföra och uppskatta och mäta omkrets.
 • jämföra areor
 • rimlighetsbedömning och överslagsräkning.
 • Subtraktion med uppställning och växling
 • skala
 • problemlösnings strategier.

          

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

NO Ma
Planering Matematik åk.3

Lpp matris åk 3 ht.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Taluppfattning
DIn förmåga att dela tal på olika sätt.
Du kan med hjälp dela på tal. Ex 10= 5+5.
Du kan utan hjälp hitta ett sätt att dela ett tal. Ex 10 = 5+5.
Du kan dela ett tal på många olika vis, med flera termer. Ex 10= 2+3+5.
Taluppfattning
Din förmåga att kunna utföra multiplikationsberäkningar. ( 2, 4, 3, 6, 5, 10 - tabell).
Du behärskar de nämnda tabellerna till viss del (50%).
Du behärskar de nämnda tabellerna till större del (70%).
Du behärskar de nämnda tabellerna (90-100%).
Taluppfattning
Din förmåga att kunna utföra Divisionsberäkningar. Dela med 2, 3, 4, 5, 6, 10)
Du behärskar de nämnda tabellerna till viss del (50%).
Du behärskar de nämnda tabellerna till större del (70%).
Du behärskar de nämnda tabellerna (90-100%).
Matematikhistoria
Du har hört talas om något annat talsystem än vårt.
Du kan namnge ett annat talsystem än vårt.
Du kan namnge fler än ett talsystem (förutom vårt) samt skriva tal på ett av dem.
Du kan namnge fler än ett talsystem samt skriva tal på fler en ett av dessa(förutom vårt).
Taluppfattning
Huvudräkning - addition
Du kan utföra beräkningar i talområdet 0-20 "Lilla och stora plus"
Du kan utföra beräkningar i talområdet 0-100 med hela tiotal. (ex 30+40)
Du kan utföra beräkningar i talområdet (0-100) med ental. (50+4)
Du kan utföra beräkningar i talområdet (0-100) med tiotal. (26+40)
Du kan utföra beräkningar i talområdet (0-100) med ental och tiotal.(22+75)
Taluppfattning
Forts. från ovan.
Du kan utföra beräkningar i talområdet(0-20) med tiotalsövergångar. (7+15)
Taluppfattning
Huvudräkning - subtraktion
Du kan utföra beräkningar i talområdet 0-20.
Du kan utföra beräkningar i talområdet (0-100) med hela tiotal. (70-60)
Du kan utföra beräkningar i talområdet (0-100) med ental. (57-3)
Du kan utföra beräkningar i talområdet (0-100) med tiotal. (46-20).
Du kan utföra beräkningar i talområdet (0-100) med ental och tiotal. (65-22)
Taluppfattning
Fortsättning från ovan.
Du kan utföra beräkningar i talområdet(0-20) med tiotalsövergångar. (17-8)
Sannolikhet/statistik
Jag har kännedom om sannolikhet i slumpmässiga situationer
Jag kan ange hur stor sannolikhet (enklare situationer tex tärningar, krona - klave. ) det är att något slumpmässigt inträffar.
Sannolikhet/statistik
Jag har kännedom om tabeller och diagram
Jag kan läsa av och skapa enklare tabeller och stapeldiagram.
Geometri
Din förmåga att jämföra, uppskatta samt mäta omkrets.
Du kan med hjälp jämföra, uppskatta samt mäta omkrets.
Du kan jämföra, uppskatta samt mäta omkrets på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: