👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och algebra, år 4-6

Skapad 2012-10-17 08:03 i Näsvikens skola Hudiksvall
Arbete utifrån NTA mönster och algebra
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematik ska kännas! I det här matematiktemat kommer du få chansen att uppleva att du löser problem du inte hade klarat utan matematikens hjälp. (Texten är inspirerad av boken Algebra för alla från NCM.)

Innehåll

Planering för arbetsområdet

I år 4-6 kommer vi att arbeta med NTA- temat: "Mönster och algebra". Utifrån egna undersökningar och uppdrag kommer vi att träna på att arbeta som en matematiker.

Underrubrik 1

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Mål för dig som elev:

Efter avslutat arbete kan du: Upptäcka och skapa mönster.
Sortera och klassificera utifrån likheter och skillnader.
Lösa problem, arbeta med matematikuppgifter i par och grupp.
Göra uträkningar med bokstäver och andra symboler.
Likhetstecknets betydelse befästs.
Du kan beskriva ett matematiskt innehåll på olika sätt,
exempelvis med bilder, ord, tabeller, formler, grafer och med det matematiska språket med siffror och symboler.

Bedömning

Läraren bedömer: - Hur aktiv jag är i diskussioner, genomgångar och grupparbete. - Kvalitén på mitt arbete både individuellt och i grupp.

Din förmåga att:

Kunna upptäcka och skapa mönster.
Kunna sortera och klassificera utifrån likheter och skillnader.
Kunna lösa problem( arbeta med matematikuppgifter) i par/grupp.
Kunna gör uträkningar med bokstäver och andra symboler - algebra.
Använda och förstå likhetstecknets betydelse.
Kunna beskriva ett matematiskt innehåll på olika sätt, exempelvis bilder, ord

Undervisning

Vi kommer att arbeta med NTA "Mönster och algebra" vid ett tillfällen i veckan och som ett naturligt inslag i övriga matematiklektioner också. 

Det här ska du göra:

 • Arbeta med laborativt material för att kunna hitta och beskriva mönster
 • Arbeta med NTA temat mönster och algebra genom ett vetenskapligt arbetssätt ( förutsägelser, undersökning och resultat).
 • Dokumentera arbetet på olika sätt exempelvis bild, ord och tal.
 • Arbeta och experimentera enskilt, i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6