Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde SPRÅK - Gula gruppen Hus B

Skapad 2012-10-17 22:56 i 0 Förskolan Stridsbergsgården Trollhättan
Förskola
Vi lägger tonvikten på språket

under veckorna 41-45

utifrån förskolans årshjul.

Innehåll

Innehåll

- Saga/Fantasi
- Rim och ramsor
- Berätta
- Lyssna
- Dramatisera
- Kommunicera

Ansvar

Lotta ansvarar för planering och genomförande av aktiviter med Gula gruppen, Hus B.
Linda är delaktig under en del av tiden, tisdag-torsdag.
Monica och Lotta arbetar tillsammans med båda husens Gula grupper minst en dag/vecka.

Planering

Saga/fantasi
Vad är fantasi? Vi läser sagor, hittar på egna berättelser enskilt eller tillsammans och berättar för varandra.
Rim/ramsor/nonsensrim
Vi letar efter ord som rimmar, både verkliga och påhittade. Vi läser böcker med olika ramsor i och läser gamla sagor på rim.
Dramatisera
Kan man göra teater utan att säga något? Vad är pantomim? Vi använder oss av bilder och gör det som bilden föreställer, utan ord? Gissa vad jag gör/är nu?
Lyssna/berätta/kommunicera
I olika samlingsituationer delger vi varandra händelser, läser böcker, lyssnar och återger. Vi tränar på att motivera olika val och uppfattningar.

Fokusområdet startas med biblioteksbesök, båda husens Gula grupper tillsammans. Kanske blir det fler turer till biblioteket.
Vi kommer att prata om språk, vilka olika språk barnen känner till, bokstäver och deras ljud, skriva våra namn och andra ord och/eller bokstäver barnen är bekanta med.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Utvärdering

Under dessa veckor gjordes två biblioteksbesök. Barnen lånade flera böcker och några blev riktiga favoriter bl.a. "När strömmen gick". Barnen recenserade denna bok.
Tillsammans, Gulagruppen Hus A+B, har vi läst upp varandras egenförfattade sagor, utfört charader och letat rimord.
Flera av barnen har "läst" och ljudat ord, det har avbildats ord men också skapats ord genom att ljuda fram de olika bokstäverna.
Samlingarna har bl.a innehållit räkneord på olika språk men även andra ord på t.ex. engelska, allt efter barnens egna önskemål.
Allra mest uppskattat var nog de av barnen egna påhittade sagorna, vilka vi läste vid flera tillfällen för varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: