Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik: räck och romerska ringar för 7-9 fbk

Skapad 2013-01-15 09:34 i x Fittjaskolan botkyrka norra Botkyrka
I det här arbetsområdet kommer du att få jobba med gymnastik. Du kommer att jobba framför allt med övningar på räcket och romerksa ringarna.
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
Inom detta arbetsområde kommer du att få träna gymnastik med övningar på räcket och romerska ringarna.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

Vi fortsätter med gymnastik!!
Mitt syfte med undervisningen är att du ska träna din rums-,kropps- och tidsuppfattning genom olika gymnastiska övningar. Och att du kommer att utveckla på ett positiv sätt olika motoriska färdigheter som kommer att ge dig en bättre självuppfattning av din kropp.
Vi ska jobba med olika redskap som till exempel matta, plint och trampett.
Vi kommer att jobba med tekniska och säkerhetsaspekter som är viktiga att tänka på under träningsprocessen.
Jag vill också att du blir medveten om att gymnastik med redskap är ett sätt att träna som du kanske kan/vill använda dig av i framtiden för att främja din hälsa.

Förmågor som vi ska utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll som vi ska studera

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Delmål

Läsförståelsestrategi

Du kommer att få skriftligt material om tekniska och säkerhets aspekter i gymnastik.

Aktivitet

Gymnastik: Du kommer att få jobba med sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap som den här gången blir räck och romerska ringar.

Arbetsformer

Du kommer du att få jobba individuellt och i grupp beroende på aktiviteterna som du ska jobba med.

Stödverktyg

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Jag ska bedöma din förmåga att

- anpassa dina rörelser till övningarna som vi ska jobba med. 

- använda dig av tekniken för att optimisera och effektivisera resultatet inom gymnastik.

- reflektera över vikten av tekniken när man förknyppar den till säkerhetsaspekter inom gymnastiken. 

Inom redskap och gymnastik kommer du att få visa dina kunskaper genom att genomföra en serie på räcket som består av rörelser som jämvägande, kullerbytta eller kaffekvarnen, till exempel, med och utan hjälp enligt behov. På ringarna ska du få jobba med en serie som består av rörelser som stuphängande, draghängande eller suphängande, till exempel, med och utan hjälp enligt behov. 


Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

Under tiden vi jobbar med det här momentet kommer vi att ha en dialog där du ska få berätta och argumentera om varför du har gjort detta och vad du har lärt dig inom arbetsområdet. Jag kommer att ge dig respons muntligt på lektions.

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Jag kommer att bedöma dig och din arbetsprocess och ge dig vägledning om hur du kan komma framåt med ditt arbete muntligt  på lektionstid och skriftligt via Unikum.

Matriser

Idh
Reviderad LPP-mall 2012-2013

Begreppsförståelse Förmågeutveckling Material
Delmål 1
Du ska lära dig begrepen redskap, räck och romerska ringar. Du ska veta vad de orden betyder så att du kan använda dem på rätt sätt.
Du deltar med hjälp av mig eller kompis i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar.
Matta, räck och romerska ringar.
Delmål 2
Du ska lära dig begrepen redskap, räck och romerska ringar. Du ska veta vad de orden betyder så att du kan använda dem på rätt sätt. Du ska också kunna benämna övningar som vi jobbar med.
Du deltar på undervisningen och är på väg att lära dig övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Du tar hänsyn till tekniken och informationen du har fått angående möjliga risker som den fysiska aktiviteten du ska genomföra innebär. När du planerar tänker du på olika faktorer som att ha lämpliga kläder och skor för att jobba med gymnastik.
Delmål 3
När du pratar om det vi jobbar med använder du t ex följande ord i dina meningar: "Först...", "Sen...". Begrepp som du använder är: redskap, räck, jämvägande, kullerbytta, uppgång, knähängande. Romerska ringar, stuphängande, draghängande, fågelboet och flå katt.
Du deltar på undervisningen och i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Du anpassar och varierar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du reflekterar över tekniken och informationen du har fått angående möjliga risker som den fysiska aktiviteten du ska genomföra innebär. När du planerar tänker du på olika faktorer som att ha lämpliga kläder och skor för att jobba med gymnastik.
Delmål 4
När du pratar om det vi jobbar med använder du t ex följande ord i dina meningar: "eftersom", "på grund av", "därför att" när du förklarar hur du tänkt. Begrepp som du använder är: redskap, räck, jämvägande, kullerbytta, uppgång, knähängande. Romerska ringar, stuphängande, draghängande, fågelboet och flå katt.
Du deltar aktivt på undervisningen och i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Du anpassar och varierar dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du reflekterar över tekniken och informationen du har fått angående möjliga risker som den fysiska aktiviteten du ska genomföra innebär. Utifrån dina reflektioner drar du egna slutsatser som du förmedlar i din uppsats eller i dialogen med dina klasskamrater eller mig. När du planerar tänker du på olika faktorer som att ha lämpliga kläder och skor för att jobba med gymnastik.
Delmål 5
När du pratar om det vi jobbar med använder du t ex följande ord i dina meningar: "trots att" "genom att", "även om" . Begrepp som du använder är: redskap, räck, jämvägande, kullerbytta, uppgång, knähängande, kaffekvarn, romerska ringar, stuphängande, draghängande, fågelboet och flå katt.
Du deltar mycket aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Du anpassar och varierar dina rörelser väl till aktiviteten. Du kan också instruera andra samt ge tips och råd gällande gymnastik. Du reflekterar över tekniken och informationen du har fått angående möjliga risker som den fysiska aktiviteten du ska genomföra innebär. Utifrån dina reflektioner drar du egna slutsatser som du förmedlar i din uppsats eller i dialogen med dina klasskamrater eller mig. När du planerar tänker du på olika faktorer som att ha lämpliga kläder och skor för att jobba med gymnastik.

Idh
Betygskriterier för högstadiets kombinationer i räck och romerska ringar:

E D C B A
Räck kombinationen
1. Hänga paket. 2. Vippavhopp 3. Sidhopp (med pall) 4. Jämnvägande 5.Kullerbytta 6. Knähängande 7. Handstående nedgång. Detta kan du genomföra med hjälp.
1. Hänga paket. 2. Vippavhopp 3. Sidhopp (med pall) 4. Jämnvägande 5.Kullerbytta 6. Knähängande 7. Handstående nedgång.
1. Vippavhopp 2. Jämnvägande 3. Kullerbytta 4. Sidhopp 5. Knähängande 6. Kaffekvarn 7. Handstående nedgång 8. Flå katt
1. Överkastning 2. Jämnvägande 3. Benöverföring 4.Ridsväng/ Knäsväng 5. Benöverföring 6. Ryggjämnvägande 7. Kvarn bakåt 8. Knähängande 9. Kaffekvarn 10. Flå katt. 11. Upphopp till jämnvägande 12. Tarzan avhopp till stående 13. Jämvägande 14. Vippavhopp till stående. Här kan du få hjälp vid ett moment.
1. Överkastning 2. Jämnvägande 3. Benöverföring 4.Ridsväng/ Knäsväng 5. Benöverföring 6. Ryggjämnvägande 7. Kvarn bakåt 8. Knähängande 9. Kaffekvarn 10. Flå katt. 11. Upphopp till jämnvägande 12. Tarzan avhopp till stående 13. Jämnvägande 14. Vippavhopp till stående.
Romerska ringar
Låga ringar: 1. Stödjande 2. Flå katt (du får nudda golvet) 3. Karusellen 4. Stuphängande 5. Knähängande Detta får du göra med hjälp.
Låga ringar: 1. Stuphängande 2. Draghängande 3.Stuphängande 4. Fågelboet 5 Halv kullerbytta bakåt
Höga ringar: 1. Pendling. 2. Stuphängande 3.Draghängande 4.Stuphängande 5. Ängeln 6. Fågelboet 7. Engelsk man
Höga ringar: 1. Pendling 2. Stuphängande 3. Draghängande 4. Fågelboet 5. Lilla korset 6. Pendling 7.Engelsk man
Höga ringar: 1. Pendling 2. Stuphängande 3. Draghängande 4. Fågelboet 5. Lilla korset 6. Pendling 7. Ytter avhopp 8. Pendling 9. Jätte häv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: