Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten, mindre, minst

Skapad 2013-10-05 11:14 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar. Naturvetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 4 Kemi
Vad består allting egentligen av och hur är allting uppbyggt?

I denna lärcirkel kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att fundera över och försöka förklara vad allting omkring oss egentligen är uppbyggt av. Du kommer även att få möjlighet att lära dig mer om vad det innebär att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt genom att utföra och dokumentera ett enkelt experiment i kemi. Under arbetet kommer du även att, både själv och tillsammans med andra, få se på filmer och diskutera kemi.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • Se lärcirkeln "Liten, mindre, minst".
 • Tillsammans med pedagoger och forskare inom Universeums projekt "Molekul".
 • Laborationer under Kemins dag och FN-dagen.

Så här visar jag att jag kan

 • I arbetet med lärcirkeln "Liten, mindre, minst".
 • Aktivt deltagande under arbetet med "Molekul" samt vid laborationer under Kemins dag och FN-dagen.

Bedömning

Se bedömningsmatris "Liten, mindre, minst".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: